Paslanmaz Çelik Üretimini Keşfedin

entry image

Paslanmaz Çelik Üretimini Keşfedin

Paslanmaz çelikler, sahip oldukları özellikler ve kullanıldıkları alanlara katmış oldukları yaralar nedeniyle her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak paslanmaz çelik denildiği zaman, tek bir çelik türü olarak anlaşılmamalıdır. Paslanmaz çelikler üretim yöntemlerine, içerisinde bulunan elementlerin miktarına ve yapısal özelliklerine bağlı olarak farklı sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Bu durum ortaya çok fazla paslanmaz çelik türünün çıkmasını da beraberinde getirmektedir. Esasında paslanmaz çelik, hurda demirlerin geri dönüştürülmesi ve bazı elementler ile zenginleştirilerek işlenmesi ile elde edilmektedir. Paslanmaz çeliğe esas karakterini kazandıran da kullanılan elementlerdir.

Paslanmaz çelik imalatında kullanılan elementlerin her biri farklı özellikler kazandırmaktadır. Ancak kullanılan malzeme kadar, ne ölçüde kullanıldığı da önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ilk olarak kromdan bahsetmek mümkündür. Paslanmaz çeliğe paslanmazlık özelliğini kazandıran krom, maksimum yüzde 25 civarında kullanılabilmektedir. Bir paslanmaz çelik malzemenin içerisindeki krom miktarının artması, korozyon direncinin de aynı oranda artması anlamına gelmektedir. Kromun yanı sıra nikel de paslanmaz çeliklerde kullanılan malzemelerden biridir. Nikel paslanmaz çeliğin hem korozyon direncini arttırmakta hem de daha dayanıklı hale gelmesini sağlamaktadır. Ancak nikelin fazla eklenmesi, paslanmaz çeliğin çok sertleşmesine ve neticede şekillendirilme zorluğuna yol açmaktadır. Ayrıca nikel pahalı bir element olmasından dolayı, maksimum yüzde 7-8 oranında kullanılmaktadır. Bu oranın üzerine çıkılması, paslanmaz çeliğin maliyetinin çok yükselmesine yol açmaktadır.

Paslanmaz çeliğin içerisinde bulunan elementlerden bir diğeri de karbondur. Paslanmaz çeliklerde karbon kullanımı kısıtlı tutulmaktadır. Esasında paslanmaz çeliğin daha dayanıklı ve sert olmasını sağlayan karbon, fazla kullanılması durumunda kırılmaya neden olabilecek düzeyde sertleşmeye yol açmaktadır. Paslanmaz çeliğin hassasiyetini azaltmak için de titanyumdan yararlanılmaktadır. Paslanmaz çelik malzemenin aşırı sert olmasını engellemekte ve dengeleyici bir işlev görmektedir.

web tasarım vds vds sunucu mersin gergi tavan